Text Box:   Vineri, 8 decembrie 2006  Ion Iliescu îi răspunde procurorului Voinea  1. Deşi am mai scris despre evenimentele din 13-15 iunie 1990, ca şi despre premisele acestora, fac această declaraţie ca drept la replică la interviul cu domnul procuror militar Dan Voinea, publicat în ziarul Adevărul din ziua de 27 noiembrie 2006. Nu este prima dată când procurorul Dan Voinea apare în media, numai că, de data aceasta, procurorul Voinea se descalifică profesional şi moral încălcând în mod flagrant legea privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, care interzice în mod expres procurorilor să se exprime public asupra unei anchete în curs, înaintea prezentării concluziilor în faţa instanţei de judecată.  El se lansează în aprecieri de genul: 'Piaţa Universităţii însemna o ideologie care era alta decât cea împărtăşită de cei care luaseră puterea'. Mai grav, procurorul Voinea îşi permite să afirme că 'represiunea din 13-15 iunie este urmarea celei din decembrie 1989, pentru că a fost îndreptată împotriva aceluiaşi gen de manifestanţi', punând, astfel, semnul egalităţii între răscoala poporului român împotriva regimului dictatorial al lui Ceauşescu, în decembrie 1989, şi atitudinea unor manifestanţi angrenaţi în lupta electorală a anului 1990 în Piaţa Universităţii şi mai ales acţiunile anarhice, violente, ale unor grupuri iresponsabile, îndreptate împotriva instituţiilor statului din ziua de 13 iunie.  Procurorul Voinea îşi permite, de asemenea, exprimarea unor calificative şi aprecieri insultătoare la adresa unor persoane care şi-au asumat atât riscuri, cât şi răspunderi în procesul revoluţionar şi în conducerea ţării.  Pentru toate acestea, m-am adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu solicitarea de a cerceta, în spiritul legii, comportamentul şi afirmaţiile publice ale procurorului Dan Voinea.  * * * Situaţia premergătoare zilelor de 13 - 15 iunie 1990 II. Fără îndoială că, pentru înţelegerea evenimentelor din 13-15 iunie, nu se poate face abstracţie de situaţia politică din acel moment.  1. Este de remarcat maniera partizană în care sunt prezentate toate aceste evoluţii de către unii organizatori şi participanţi, precum reprezentaţii 'Asociaţiei 21 decembrie', care îşi permit să facă şi denunţ penal, tocmai ei, principali incitatori şi părtaşi la acte de violenţă (iar procurorul militar Dan Voinea îşi însuşeşte opinia lor). Sunt inadmisibile astfel de aprecieri, care omit, cu bună ştiinţă, spre exemplu, caracterul agresiv al demonstraţiei antiguvernamentale din 28 ianuarie. şi mai stupefiantă este aprecierea acţiunii din 18 februarie – devastarea clădirii guvernului – considerată de organizatori (Asociaţia 21 decembrie) drept 'demonstraţie paşnică'. Toată lumea a fost revoltată atunci, inclusiv opoziţia politică din CPUN, de acea revărsare de ură şi violenţă şi de actele de vandalism săvârşite de participanţi.  Ocuparea Pieţei Universităţii , act samavolnic 2. Ocuparea Pieţei Universităţii, la începutul campaniei electorale, a fost un act samavolnic şi ilegal. Practic, Piaţa Universităţii a devenit un spaţiu de miting electoral permanent. Pentru unii, era un fel de 'boemă', de 'spectacol' perpetuu de estradă. Dar pentru viaţa oraşului, pentru cetăţenii care locuiau în apropiere şi pentru cei obligaţi să ocolească acest centru nodal al circulaţiei, Piaţa Universităţii a devenit un coşmar, un factor care provoca o iritare permanentă. Pe lângă acestea, Piaţa Universităţii incita la ură, încrâncenare, la comportament agresiv şi violent.  Nu este adevărat că nu am încercat să stabilim dialog cu cei din Piaţă. În realitate, nu existau interlocutori şi nu exista disponibilitate de dialog.  Ulterior, ne-am lămurit că 'revendicările' lor vizau două lucruri: amânarea alegerilor şi introducerea în legea electorală a prevederilor punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara. Asupra ambelor probleme, CPUN, în plenul său, s-a pronunţat pe baza unor dezbateri îndelungi şi prin vot explicit. Membrii CPUN au respins asemenea pretenţii.  Greviştii foamei au dat asigurări că se vor retrage 3. Rezultatele alegerilor din luna mai 1990 ar fi trebuit să pună capăt şi manifestării din Piaţa Universităţii, care îşi pierdea raţiunea de a continua! Liga Studenţilor a şi declarat, de a doua zi, retragerea din Piaţă. PNţCD a adoptat o declaraţie similară. Marea majoritate a participanţilor s-a retras. Au mai rămas câteva grupuri, în corturile de lângă hotelul Intercontinental şi Teatrul Naţional, unii din ei declarând 'greva foamei', sprijiniţi de 'Asociaţia 21 decembrie' şi de 'Alianţa Poporului'. Zona devenise insalubră şi spectacolul oferit de corturi era degradant. 4. În ziua de 11 iunie, vicepremierul Anton Vătăşescu a reuşit să aibă o întrevedere cu o delegaţie a 'greviştilor foamei', care rămăseseră cu o singură revendicare: asigurarea unui post independent de televiziune. Primind explicaţiile de rigoare, greviştii foamei au dat asigurări că se vor retrage de bună voie din Piaţa Universităţii. Au semnat chiar o înţelegere de încetare a 'grevei foamei'. Nu ştiu de ce acest episod este escamotat din toate relatările despre evenimentele din acele zile! El a marcat un moment esenţial! (Poate tocmai de aceea!). Pe această bază, primul-ministru i-a aprobat ministrului de interne propunerile de măsuri de eliberare a pieţei pentru normalizarea circulaţiei. Se face caz de şedinţa de la guvern, la care am participat şi eu, şi care a aprobat măsurile respective. Da, este vorba tocmai despre aprobarea evacuării Pieţei şi reluării circulaţiei normale, în ajunul convocării parlamentului nou-ales. Multe corturi au fost găsite goale 6. Se discută despre oportunitatea şi profesionalismul acţiunii poliţiei din dimineaţa zilei de 13 iunie. Dacă am fi dispus de o poliţie cu autoritate şi cu mijloace adecvate, acest lucru ar fi fost posibil. După înţelegerea cu greviştii foamei din 11 iunie, de la guvern (cu viceprim-ministrul Anton Vătăşescu), apărea posibilitatea soluţionării neconflictuale a acestei probleme. De aceea am aprobat, atât primul-ministru cât şi eu, propunerea făcută de ministrul de interne, de evacuare a pieţei, în spiritul legii. De altfel, în dimineaţa zilei de 13 iunie, poliţiştii au găsit corturile aproape goale. Conform înţelegerii, cea mai mare parte a ocupanţilor lor le părăsiseră! Ciocnirile de stradă au început după-amiază, provocate de grupuri organizate. În faţa escaladării violenţelor, în cursul după-amiezii, când poliţia a fost efectiv scoasă din scenă, intervenţia armatei pentru a restabili ordinea s-a făcut cu întârziere şi cu ezitări. Aceste ezitări au fost şi ele justificate de complexul pe care îl aveau militarii şi conducerea Armatei, pe baza experienţei din decembrie 1989, unii comandanţi fiind cercetaţi penal pentru implicarea în acţiuni de reprimare a demonstranţilor. Toate acestea au încurajat şi au facilitat acţiunea forţelor rebele, care au crescut în virulenţă spre seara zilei de 13 iunie. Preşedintele era singura autoritate legitimă 7. Unele afirmaţii, că toate aceste acţiuni ar fi fost intenţionat provocate de cei aflaţi la putere, pentru a justifica măsuri de eliminare a opoziţiei, sunt la fel de aberante ca şi cele privind 'teroriştii' – care ar fi fost inventaţi de cei ce încă nu se constituiseră într-o structură de putere, în 22 decembrie 1989. Ne aflam într-o situaţie cu totul deosebită. Guvernul în funcţie se pregătea să-şi depună mandatul. Singurul factor de putere, cu mandat clar acordat de populaţie şi cu continuitate, era preşedintele. Aceasta a fost împrejurarea în care, în faţa escaladării violenţelor şi a sentimentului de neputinţă din partea organelor de ordine, s-a făcut apel la singura autoritate legitimă – la şeful statului. Asemenea apeluri veneau cu insistenţă şi de la televiziune şi direct – telefonic, din partea cetăţenilor. De aceea, mi-am asumat această răspundere de a mă adresa populaţiei, pentru a o informa asupra evenimentelor. 8. Se fabulează pe seama venirii minerilor în Bucureşti, în dimineaţa zilei de 14 iunie, că ar fi fost chemaţi de mine personal sau de oameni din apropierea mea. Aşa cum a rezultat din toate cercetările ulterioare, factorul decisiv a fost ceea ce vedeau oamenii direct la televiziune. Armata a reuşit să restabilească ordinea în Capitală abia pe la orele 2-3 noaptea. În ziua de 14 iunie, la ora 5 dimineaţa, şi-au făcut apariţia minerii. Primul gând a fost să-i menţinem grupaţi, îndrumându-i către acţiuni de refacere a spaţiului din Piaţa Universităţii. Bineînţeles că nu aveam mijloace de control asupra lor, aşa cum nu am avut mijloace adecvate de contracarare a acţiunii forţelor rebele din ziua de 13 iunie. Mulţumirile către mineri erau justificate 9. În seara şi noaptea zilei de 14 iunie au început să sosească ştiri despre acte de violenţă, molestări, devastarea unor spaţii de către mineri. De aceea, am decis convocarea lor la Complexul Expoziţional, pe ziua de 15 iunie, pentru a le solicita să se reîntoarcă acasă. Desigur, această solicitare trebuia să fie convingătoare. În consecinţă, le-am mulţumit pentru spiritul lor de solidaritate cu instituţiile statului şi cu populaţia Capitalei, ceea ce, de altfel, exprima o realitate. Nu întâmplător populaţia Capitalei i-a întâmpinat pe mineri cu simpatie şi mulţi i-au aplaudat, atât la sosire, cât şi la plecare. 11. Fără îndoială că atât violenţele din 13 iunie, cât şi violenţele săvârşite de mineri, în zilele de 14 şi 15 iunie, au adus prejudicii imaginii ţării. Dar lucrurile trebuie analizate în corelaţia lor, de la cauză la efect. Ar fi o mare eroare ca răspunderea să se deplaseze de la cei care au incitat şi participat la actele rebele, anarhice, din 13 iunie, spre cei ce s-au străduit, chiar cu ezitări şi stângăcii, să restabilească ordinea. Dan Voinea pregăteşte un proces împotriva statului Domnul Dan Voinea creează un precedent periculos prin felul în care orientează ancheta. El s-a îndreptat împotriva celor care, prin natura responsabilităţilor lor, aveau obligaţia să impună respectarea legii, dând satisfacţie unor grupuscule politice anarhice, alături de care se şi afişează în conferinţe de presă, chiar dacă ele au calitatea de reclamant în ancheta pe care o efectuează. De fapt, Dan Voinea pregăteşte un proces împotriva statului. După logica lui, oricine va ataca forţele de ordine şi instituţiile statului, oricine va folosi forţa pentru a obţine satisfacerea unor interese, oricine va crea anarhie, va putea aduce statul pe banca acuzaţilor. Dacă este cineva care subminează ordinea de stat, acela este domnul Dan Voinea, prin transformarea celor care au provocat violenţele din 13 iunie 1990 în victime, prin legitimarea actelor lor antistatale şi prin punerea sub acuzare a celor care conduceau legitim statul român la acea dată.  * * * În ce mă priveşte, nu am nici un fel de ezitări sau temeri. Întreaga mea activitate a fost la vedere. Mi-am asumat răspunderi şi riscuri de care alţii s-au ferit. M-am bucurat de încrederea şi stima oamenilor, exprimate mai ales prin alegerea şi realegerea mea în funcţia supremă de şef al statului. Cei ce speră că pot fi intimidat, că am a mă teme de ceva sau că, aş avea motive să accept vreun compromis – îşi fac iluzii. Ion IliescuSenator, fost preşedinte al României   Opiniile cititorilor(8)  Dura LEX  de A. Toma in data de 2006-12-08 06:12  1. Ingratul popor roman nu-i de acord cu Neulander Jr. care sustine ca Neulander Sr. a fost un patriot (doar l-a arestat pe Imre Nagy, nu?) 2. Ilici e suparat pe Voinea ca nu respecta legea (tacerii).  Oarba e justitia asta!  bolsevicul  de ovidiu in data de 2006-12-08 05:13  Dai in mine, dai in fabrici si uzine!!! Auziti ce spune criminalul asta: procurorul care il acuza pe Ilici acuza direct Statul. Asta numai un stalinist convins poate sa sustina fara sa realizeze cat este de PENIBIL   Iliescu de alex in data de 2006-12-08 05:07  NU faptul ca un sociopat obsedat de putere are acum tupeul sa deschida gura ma irita. In fond toata viata lui arata ca nu are mila, constiinta si limita (in afara de ordinele de la Moscova lui draga in care ii dorim sa se retraga). Moral sta langa Stalin, Hitler, Caligula.. istoric este un activist mediocru, un 'mai draga'. Ma deprima faptul ca este lasat liber in Romania 2007 un criminal periculos, un bolsevic extremist!  ILIESCU de ROMAN in data de 2006-12-08 03:48  Ai fost 11 ani presedintele Romaniei ,ales de poporul roman.Dece in cei 11 ani cand justitia a fost la picioarele tale si iti lingea bocancii ,nu au fost judecati cei care au vandalizat sediul guvernului si al altor institutii ale statului ? DECE ? Pentru ca la fel ca si la demonstratiile din 16-22dec. ,cei care vandalizau erau oamenii puterii.Metoda nu este noua .A folosit-o si Hitler cand oamenii lui au incendiat parlamentul pentru a rezolva probleme de rafuieli politice .Voinea, este un magistrat integru si nu va atingeti de el !Daca faceti aceasta crima vor fi mari necazuri !!Toata destabilizarea politica de azi se datoreste si faptului ca justitia s-a apropiat curajos de marii infractori in frunte cu tine iliescule ! Credeti ca vor fi alegeri anticipate si ca veti castiga din nou puterea, avand astfel posibilitatea sa influentati ca de obicei justitia .  Ion Iliescu  de Kutas Ion in data de 2006-12-08 03:09  Tov Iliescu ,deoarece milioane de romani te cosidera CRIMINAL,TRADATOR DE TARA NU TA MAI JUSTIFICA ESTI BUN DE BAGAT IN PUSCARIE CRIMINAL CE ESTI.     Ilici are dreptate...  de Martor ocular in data de 2006-12-08 00:47  ...Nesimtzitzi aia de studentzi au atacat cu lovituri de cap batele pashnice ale minierilor.    Nelu, amicu' meu  de Che Guevara in data de 2006-12-07 23:40  Nelule: Ia-ti rusoaica si taie-o la MOCKBA cat mai e timp. Acolo Poutine pastreaza 'idealurili' intacte. Si nu uita: scrie-ti in testament sa te arda ca asa sta bine unui mercenar rosu.     raspunsuri: 2 cum?  de un naiv in data de 2006-12-07 22:36  Cum il mai publicati pe bosorogul asta libidinos? Asta minte si cand doarme. Lucul lui este in puscarie cu sau fara ajutorul lui Voinea.  raspunde   dece? de un naiv in data de 2006-12-07 23:55  De ce nu-l iei acasa la tine dragutza? Eu l-as lua dar intr-o urna.   auzi, naiv?!! de CASANDRA in data de 2006-12-07 23:26  Nu esti naiv, esti PROST baiatule. Prost, vulgar, si iresponsabil. 1
Vineri, 8 decembrie 2006

Ion Iliescu îi răspunde procurorului Voinea
1. Deşi am mai scris despre evenimentele din 13-15 iunie 1990, ca şi despre premisele acestora, fac această declaraţie ca drept la replică la interviul cu domnul procuror militar Dan Voinea, publicat în ziarul Adevărul din ziua de 27 noiembrie 2006. Nu este prima dată când procurorul Dan Voinea apare în media, numai că, de data aceasta, procurorul Voinea se descalifică profesional şi moral încălcând în mod flagrant legea privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, care interzice în mod expres procurorilor să se  exprime public asupra unei anchete în curs, înaintea prezentării concluziilor în faţa instanţei de judecată.
El se lansează în aprecieri de genul: "Piaţa Universităţii însemna o ideologie care era alta decât cea împărtăşită de cei care luaseră puterea".
Mai grav, procurorul Voinea îşi permite să afirme că "represiunea din 13-15 iunie este urmarea celei din decembrie 1989, pentru că a fost îndreptată împotriva aceluiaşi gen de manifestanţi", punând, astfel, semnul egalităţii între răscoala poporului român împotriva regimului dictatorial al lui Ceauşescu, în decembrie 1989, şi atitudinea unor manifestanţi angrenaţi în lupta electorală a anului 1990 în Piaţa Universităţii şi mai ales acţiunile anarhice, violente, ale unor grupuri iresponsabile, îndreptate împotriva instituţiilor statului din ziua de 13 iunie.
Procurorul Voinea îşi permite, de asemenea, exprimarea unor calificative şi aprecieri insultătoare la adresa unor persoane care şi-au asumat atât riscuri, cât şi răspunderi în procesul revoluţionar şi în conducerea ţării.
Pentru toate acestea, m-am adresat Consiliului Superior al Magistraturii cu solicitarea de a cerceta, în spiritul legii, comportamentul şi afirmaţiile publice ale procurorului Dan Voinea.  
* * *
Situaţia premergătoare zilelor de 13 - 15 iunie 1990
II. Fără îndoială că, pentru înţelegerea evenimentelor din 13-15 iunie, nu se poate face abstracţie de situaţia politică din acel moment.
1. Este de remarcat maniera partizană în care sunt prezentate toate aceste evoluţii de către unii organizatori şi participanţi, precum reprezentaţii "Asociaţiei 21 decembrie", care îşi permit să facă şi denunţ penal, tocmai ei, principali incitatori şi părtaşi la acte de violenţă (iar procurorul militar Dan Voinea îşi însuşeşte opinia lor).
Sunt inadmisibile astfel de aprecieri, care omit, cu bună ştiinţă, spre exemplu, caracterul agresiv al demonstraţiei antiguvernamentale din 28 ianuarie. şi mai stupefiantă este aprecierea acţiunii din 18 februarie – devastarea clădirii guvernului – considerată de organizatori (Asociaţia 21 decembrie) drept "demonstraţie paşnică". Toată lumea a fost revoltată atunci, inclusiv opoziţia politică din CPUN, de acea revărsare de ură şi violenţă şi de actele de vandalism săvârşite de participanţi.
Ocuparea Pieţei Universităţii , act samavolnic
2. Ocuparea Pieţei Universităţii, la începutul campaniei electorale, a fost un act samavolnic şi ilegal.
Practic, Piaţa Universităţii a devenit un spaţiu de miting electoral permanent. Pentru unii, era un fel de "boemă", de "spectacol" perpetuu de estradă. Dar pentru viaţa oraşului, pentru cetăţenii care locuiau în apropiere şi pentru cei obligaţi să ocolească acest centru nodal al circulaţiei, Piaţa Universităţii a devenit un coşmar, un factor care provoca o iritare permanentă. Pe lângă acestea, Piaţa Universităţii incita la ură, încrâncenare, la comportament agresiv şi violent.
Nu este adevărat că nu am încercat să stabilim dialog cu cei din Piaţă. În realitate, nu existau interlocutori şi nu exista disponibilitate de dialog.
Ulterior, ne-am lămurit că "revendicările" lor vizau două lucruri: amânarea alegerilor şi introducerea în legea electorală a prevederilor punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara. Asupra ambelor probleme, CPUN, în plenul său, s-a pronunţat pe baza unor dezbateri îndelungi şi prin vot explicit. Membrii CPUN au respins asemenea pretenţii.
Greviştii foamei au dat asigurări că se vor retrage
3. Rezultatele alegerilor din luna mai 1990 ar fi trebuit să pună capăt şi manifestării din Piaţa Universităţii, care îşi pierdea raţiunea de a continua!
Liga Studenţilor a şi declarat, de a doua zi, retragerea din Piaţă. PNţCD a adoptat o declaraţie similară. Marea majoritate a participanţilor s-a retras. Au mai rămas câteva grupuri, în corturile de lângă hotelul Intercontinental şi Teatrul Naţional, unii din ei declarând "greva foamei", sprijiniţi de "Asociaţia 21 decembrie" şi de "Alianţa Poporului". Zona devenise insalubră şi spectacolul oferit de corturi era degradant.
4. În ziua de 11 iunie, vicepremierul Anton Vătăşescu a reuşit să aibă o întrevedere cu o delegaţie a "greviştilor foamei", care rămăseseră cu o singură revendicare: asigurarea unui post independent de televiziune. Primind explicaţiile de rigoare, greviştii foamei au dat asigurări că se vor retrage de bună voie din Piaţa Universităţii. Au semnat chiar o înţelegere de încetare a "grevei foamei". Nu ştiu de ce acest episod este escamotat din toate relatările despre evenimentele din acele zile! El a marcat un moment esenţial! (Poate tocmai de aceea!). Pe această bază, primul-ministru i-a aprobat ministrului de interne propunerile de măsuri de eliberare a pieţei pentru normalizarea circulaţiei. Se face caz de şedinţa de la guvern, la care am participat şi eu, şi care a aprobat măsurile respective. Da, este vorba tocmai despre aprobarea evacuării Pieţei şi reluării circulaţiei normale, în ajunul convocării parlamentului nou-ales.
Multe corturi au fost găsite goale
6. Se discută despre oportunitatea şi profesionalismul acţiunii poliţiei din dimineaţa zilei de 13 iunie. Dacă am fi dispus de o poliţie cu autoritate şi cu mijloace adecvate, acest lucru ar fi fost posibil. După înţelegerea cu greviştii foamei din 11 iunie, de la guvern (cu viceprim-ministrul Anton Vătăşescu), apărea posibilitatea soluţionării neconflictuale a acestei probleme. De aceea am aprobat, atât primul-ministru cât şi eu, propunerea făcută de ministrul de interne, de evacuare a pieţei, în spiritul legii.
De altfel, în dimineaţa zilei de 13 iunie, poliţiştii au găsit corturile aproape goale. Conform înţelegerii, cea mai mare parte a ocupanţilor lor le părăsiseră! Ciocnirile de stradă au început după-amiază, provocate de grupuri organizate. În faţa escaladării violenţelor, în cursul după-amiezii, când poliţia a fost efectiv scoasă din scenă, intervenţia armatei pentru a restabili ordinea s-a făcut cu întârziere şi cu ezitări. Aceste ezitări au fost şi ele justificate de complexul pe care îl aveau militarii şi conducerea Armatei, pe baza experienţei din decembrie 1989, unii comandanţi fiind cercetaţi penal pentru implicarea în acţiuni de reprimare a demonstranţilor.
Toate acestea au încurajat şi au facilitat acţiunea forţelor rebele, care au crescut în virulenţă spre seara zilei de 13 iunie.
Preşedintele era singura autoritate legitimă
7. Unele afirmaţii, că toate aceste acţiuni ar fi fost intenţionat provocate de cei aflaţi la putere, pentru a justifica măsuri de eliminare a opoziţiei, sunt la fel de aberante ca şi cele privind "teroriştii" – care ar fi fost inventaţi de cei ce încă nu se constituiseră într-o structură de putere, în 22 decembrie 1989. Ne aflam într-o situaţie cu totul deosebită. Guvernul în funcţie se pregătea să-şi depună mandatul. Singurul factor de putere, cu mandat clar acordat de populaţie şi cu continuitate, era preşedintele. Aceasta a fost împrejurarea în care, în faţa escaladării violenţelor şi a sentimentului de neputinţă din partea organelor de ordine, s-a făcut apel la singura autoritate legitimă – la şeful statului. Asemenea apeluri veneau cu insistenţă şi de la televiziune şi direct – telefonic, din partea cetăţenilor. De aceea, mi-am asumat această răspundere de a mă adresa populaţiei, pentru a o informa asupra evenimentelor.
8. Se fabulează pe seama venirii minerilor în Bucureşti, în dimineaţa zilei de 14 iunie, că ar fi fost chemaţi de mine personal sau de oameni din apropierea mea. Aşa cum a rezultat din toate cercetările ulterioare, factorul decisiv a fost ceea ce vedeau oamenii direct la televiziune. Armata a reuşit să restabilească ordinea în Capitală abia pe la orele 2-3 noaptea. În ziua de 14 iunie, la ora 5 dimineaţa, şi-au făcut apariţia minerii. Primul gând a fost să-i menţinem grupaţi, îndrumându-i către acţiuni de refacere a spaţiului din Piaţa Universităţii. Bineînţeles că nu aveam mijloace de control asupra lor, aşa cum nu am avut mijloace adecvate de contracarare a acţiunii forţelor rebele din ziua de 13 iunie.
Mulţumirile către mineri erau justificate
9. În seara şi noaptea zilei de 14 iunie au început să sosească ştiri despre acte de violenţă, molestări, devastarea unor spaţii de către mineri. De aceea, am decis convocarea lor la Complexul Expoziţional, pe ziua de 15 iunie, pentru a le solicita să se reîntoarcă acasă. Desigur, această solicitare trebuia să fie convingătoare. În consecinţă, le-am mulţumit pentru spiritul lor de solidaritate cu instituţiile statului şi cu populaţia Capitalei, ceea ce, de altfel, exprima o realitate. Nu întâmplător populaţia Capitalei i-a întâmpinat pe mineri cu simpatie şi mulţi i-au aplaudat, atât la sosire, cât şi la plecare.
11. Fără îndoială că atât violenţele din 13 iunie, cât şi violenţele săvârşite de mineri, în zilele de 14 şi 15 iunie, au adus prejudicii imaginii ţării. Dar lucrurile trebuie analizate în corelaţia lor, de la cauză la efect. Ar fi o mare eroare ca răspunderea să se deplaseze de la cei care au incitat şi participat la actele rebele, anarhice, din 13 iunie, spre cei ce s-au străduit, chiar cu ezitări şi stângăcii, să restabilească ordinea.
Dan Voinea pregăteşte un proces împotriva statului
Domnul Dan Voinea creează un precedent periculos prin felul în care orientează ancheta. El s-a îndreptat împotriva celor care, prin natura responsabilităţilor lor, aveau obligaţia să impună respectarea legii, dând satisfacţie unor grupuscule politice anarhice, alături de care se şi afişează în conferinţe de presă, chiar dacă ele au calitatea de reclamant în ancheta pe care o efectuează. De fapt, Dan Voinea pregăteşte un proces împotriva statului. După logica lui, oricine va ataca forţele de ordine şi instituţiile statului, oricine va folosi forţa pentru a obţine satisfacerea unor interese, oricine va crea anarhie, va putea aduce statul pe banca acuzaţilor. Dacă este cineva care subminează ordinea de stat, acela este domnul Dan Voinea, prin transformarea celor care au provocat violenţele din 13 iunie 1990 în victime, prin legitimarea actelor lor antistatale şi prin punerea sub acuzare a celor care conduceau legitim statul român la acea dată.
* * *
În ce mă priveşte, nu am nici un fel de ezitări sau temeri. Întreaga mea activitate a fost la vedere. Mi-am asumat răspunderi şi riscuri de care alţii s-au ferit. M-am bucurat de încrederea şi stima oamenilor, exprimate mai ales prin alegerea şi realegerea mea în funcţia supremă de şef al statului. Cei ce speră că pot fi intimidat, că am a mă teme de ceva sau că, aş avea motive să accept vreun compromis – îşi fac iluzii.
Ion IliescuSenator, fost preşedinte al României

 

Opiniile cititorilor(8)
Dura LEX
de A. Toma in data de 2006-12-08 06:12
1. Ingratul popor roman nu-i de acord cu Neulander Jr. care sustine ca Neulander Sr. a fost un patriot (doar l-a arestat pe Imre Nagy, nu?)
2. Ilici e suparat pe Voinea ca nu respecta legea (tacerii).

Oarba e justitia asta! 
bolsevicul
de ovidiu in data de 2006-12-08 05:13
Dai in mine, dai in fabrici si uzine!!! Auziti ce spune criminalul asta: procurorul care il acuza pe Ilici acuza direct Statul. Asta numai un stalinist convins poate sa sustina fara sa realizeze cat este de PENIBIL 

Iliescu
de alex in data de 2006-12-08 05:07
NU faptul ca un sociopat obsedat de putere are acum tupeul sa deschida gura ma irita. In fond toata viata lui arata ca nu are mila, constiinta si limita (in afara de ordinele de la Moscova lui draga in care ii dorim sa se retraga). Moral sta langa Stalin, Hitler, Caligula.. istoric este un activist mediocru, un "mai draga". Ma deprima faptul ca este lasat liber in Romania 2007 un criminal periculos, un bolsevic extremist!

ILIESCU
de ROMAN in data de 2006-12-08 03:48
Ai fost 11 ani presedintele Romaniei ,ales de poporul roman.Dece in cei 11 ani cand justitia a fost la picioarele tale si iti lingea bocancii ,nu au fost judecati cei care au vandalizat sediul guvernului si al altor institutii ale statului ? DECE ? Pentru ca la fel ca si la demonstratiile din 16-22dec. ,cei care vandalizau erau oamenii puterii.Metoda nu este noua .A folosit-o si Hitler cand oamenii lui au incendiat parlamentul pentru a rezolva probleme de rafuieli politice .Voinea, este un magistrat integru si nu va atingeti de el !Daca faceti aceasta crima vor fi mari necazuri !!Toata destabilizarea politica de azi se datoreste si faptului ca justitia s-a apropiat curajos de marii infractori in frunte cu tine iliescule ! Credeti ca vor fi alegeri anticipate si ca veti castiga din nou puterea, avand astfel posibilitatea sa influentati ca de obicei justitia .

Ion Iliescu
de Kutas Ion in data de 2006-12-08 03:09
Tov Iliescu ,deoarece milioane de romani te cosidera CRIMINAL,TRADATOR DE TARA NU TA MAI JUSTIFICA ESTI BUN DE BAGAT IN PUSCARIE CRIMINAL CE ESTI.    
 
Ilici are dreptate...
de Martor ocular in data de 2006-12-08 00:47
...Nesimtzitzi aia de studentzi au atacat cu lovituri de cap batele pashnice ale minierilor.  
 
Nelu, amicu' meu
de Che Guevara in data de 2006-12-07 23:40
Nelule: Ia-ti rusoaica si taie-o la MOCKBA cat mai e timp. Acolo Poutine pastreaza "idealurili" intacte. Si nu uita: scrie-ti in testament sa te arda ca asa sta bine unui mercenar rosu.   
2  raspunsuri: 2
cum?
de un naiv in data de 2006-12-07 22:36
Cum il mai publicati pe bosorogul asta libidinos? Asta minte si cand doarme. Lucul lui este in puscarie cu sau fara ajutorul lui Voinea.    raspunde
4
dece?
de un naiv in data de 2006-12-07 23:55
De ce nu-l iei acasa la tine dragutza? Eu l-as lua dar intr-o urna.
3
auzi, naiv?!!
de CASANDRA in data de 2006-12-07 23:26
Nu esti naiv, esti PROST baiatule. Prost, vulgar, si iresponsabil.