Şedinţa Camerei Deputaţilor din 19 februarie 2007

12. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru şi membrilor Guvernului:

12.5 Mircea Costache
Domnul Bogdan Olteanu:
Vă mulţumesc, domnule deputat.
Domnule secretar de stat, doriţi să interveniţi? Nu.
Vă mulţumesc.
Rog, atunci, pe domnul secretar general Dorel Căminescu să răspundă domnului deputat Mircea Costache, pe tema "Situaţia participanţilor la evenimentele din decembrie '89".
Doamna deputat Mitrea lipseşte.
Domnul Dorel Căminescu (secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989):
Domnule preşedinte,
Domnule deputat,
Interpelarea se referă la faptul că "există cetăţeni care au participat la revoluţie, făcând dovada cu martori, fotografii şi alte mărturii indubitabile, şi care nu se bucură de prevederile legii, nerecunoscându-li-se calitatea de revoluţionar".
În speţă, domnul deputat ne semnalează un caz - acela al cetăţeanului Goia Ioan, din Buzău, care este recunoscut de cei care s-au aflat la revoluţie, în sediul judeţean al partidului comunist în ziua de 22 decembrie '89 şi care, deşi a depus documentaţie - cum afirmă domnia sa -, nu a primit certificatul de revoluţionar.
Faţă de această situaţie, facem următoarele precizări: Legea nr.341/2004, legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede posibilitatea acordării de noi certificate, ci, în conformitate cu reglementările acesteia, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor efectuează numai preschimbarea certificatelor doveditoare ce au fost eliberate în perioada '90-'97.
Mai mult decât atât, Legea nr.341 stabileşte criterii mai clare în ceea ce priveşte acordarea titlului de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie '89, remarcat prin fapte deosebite, titlu pe care-l solicită şi domnul Goia, şi anume - art.3 din lege: "titlul de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989, luptător remarcat prin fapte deosebite, se atribuie celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului în localităţile unde au luptat pentru victoria revoluţiei române, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie '89".
În spiritul celor enunţate la art.3 din lege, normele de aplicare a legii aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1412/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precizează: "titlul de luptător pentru victoria revoluţiei din decembrie '89, luptător remarcat prin fapte deosebite, a fost instituit şi se atribuie în scopul de a face diferenţa, pe de o parte, între categoria persoanelor care s-au desprins din rândul participanţilor şi au avut un rol deosebit prin contribuţia decisivă la victoria revoluţiei şi, pe de altă parte, marea masă a persoanelor care au participat la revoluţia din decembrie '89, fără a avea o contribuţie individuală decisivă la victoria revoluţiei".
De asemenea, menţionăm că legea prevede chiar posibilitatea ca anumitor persoane, cărora le-au fost eliberate certificate în baza vechii legi - Legea nr.42/1990 -, acestea să nu mai fie preschimbate dacă nu întrunesc condiţiile prevăzute de Hotărârea de Guvern nr.566/1996, urmând a li se acorda titlul onorific de participant, deşi persoanele în cauză au participat efectiv la revoluţie.
Întrucât reglementările Hotărârii de Guvern nr.566 amintite mai sus au stat la baza eliberării certificatelor de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor revoluţiei din decembrie '89, nu excludem posibilitatea ca domnului Goia Ion să nu i se fi acordat certificatul pentru neîndeplinirea criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare la acea vreme.
Întrucât cazul prezentat de către domnul deputat Mircea Costache nu este singular, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor are în vedere ca, la finalizarea activităţii de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, conform Legii nr.341, să propună un act normativ prin care să se soluţioneze, în condiţiile legii, şi unele situaţii de acest gen, pentru a veni în sprijinul celor care, cu adevărat, şi-au adus contribuţia la victoria revoluţiei române din decembrie 1989.
Facem, însă, precizarea că aceste probleme, aceste aspecte pot fi rezolvate numai în condiţiile în care Parlamentul României va adopta un act normativ cu putere de lege care să prevadă posibilitatea acordării de noi titluri de luptător pentru victoria revoluţiei şi pentru persoanele care nu au dobândit aceste titluri în temeiul Legii nr.42, aşa cum este şi cazul semnalat de domnul deputat Mircea Costache.
Stimate domnule deputat,
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, vă asigură de permanenta deschidere pentru soluţionarea tuturor aspectelor legate de revoluţionari sau în legătură cu revoluţia din decembrie 1989, care vă sunt semnalate dumneavoastră în teritoriu sau în cadrul comisiilor şi este în măsură să vă prezinte, ori de câte ori va fi necesar, rapoarte sau propuneri cu privire la solicitările dumneavoastră.
Domnul Bogdan Olteanu:
Vă mulţumesc, domnule secretar general.
Domnule deputat, doriţi să interveniţi? Vă rog.
Vă mulţumesc.

Domnul Costache Mircea:
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
Eu, în mare, cunoşteam răspunsul, dar trebuie să fim cu toţii de acord că s-au strecurat, printre cei care beneficiază de prevederile legii, şi unii oameni care nu au avut nimic în comun cu evenimentele din decembrie 1989. Şi, atunci, nemulţumirea celor care s-au aflat în primele rânduri şi care, în anumite conjuncturi, nu au beneficiat de prevederile legii, este legitimă.
Cazul semnalat de mine a fost selectat din mult mai multe solicitări ale unor cetăţeni, dar acesta se întâmplă să fie imortalizat de un grup de fotografi amatori sub comanda mea, sub conducerea mea. Şi, pentru că am fost martor la evenimente, ştiu că acest Goia Ion se afla în balconul sediului judeţean al PCR Buzău, în faţa a zeci de mii de participanţi din piaţă.
A fost primul care a aruncat, de la balcon, panouri cu portretele liderilor comunişti, cărţi. El şi-a asumat riscuri. A fost printre primii observaţi de toţi cetăţenii prezenţi în acel balcon.
Pozele făcute de membrii fotocineclubului Orizont al Casei de cultură a sindicatelor din Buzău, pe care o conduceam, stau mărturie. Au fost făcute expoziţii şi în străinătate cu acele poze în care acest Ion Goia este nelipsit.
Nu se poate spune că nu şi-a asumat riscuri; nu se poate spune că nu s-a expus; nu se poate spune că n-a fost în primele rânduri: că mai departe decât balconul judeţenei de partid şi decât ce s-a întâmplat acolo nu putea fi. Alţii au fost pe la periferia oraşului, sau cine ştie pe unde şi, în condiţii mai mult sau mai puţin tenebroase, au ajuns să fie recunoscuţi de prieteni şi incluşi în rândul revoluţionarilor.
Ion Goia a fost unul autentic.
De ce a ajuns el să se facă notă separată? A observat că unii încercau să se avantajeze, creându-şi asociaţii de revoluţionari. Când a văzut disiparea, fărâmiţarea în Asociaţia "Metrou", Club 22, Unord, Blocul nu ştiu care, ştiind că revoluţia a fost una singură şi văzând că există o tendinţă de creare de avantaje, de căpătuială, fiecare încerca să-şi găsească cât mai mulţi membri în asociaţie, nu s-a recunoscut în niciuna din asociaţiile de la nivelul judeţului, a făcut notă separată şi atunci niciuna dintre asociaţii nu l-a sprijinit pentru depunerea dosarului.
Şi-a depus singur dosarul la Preşedinţia României, a primit o hârtie pe care a expus-o şi în dosarul pe care-l puteţi vedea; el are un dosar în care există o adresă de la Preşedinţia României că a depus dosarul complet şi i se spune: "Dosarul dumneavoastră a fost înaintat comisiei de profil a Parlamentului spre cele legale."
Cei care s-au simţit jigniţi, ca preşedinţi de asociaţii, când i-au văzut dosarul, este posibil să i-l fi sustras sau să se fi întâmplat ceva, dar hârtia stă mărturie că l-a depus la Preşedinţia României. Pozele făcute, nu de mine personal, ci de grupul de cineaşti amatori şi de fotografi amatori cu care am vrut să rămână imortalizate pentru istorie ce se întâmpla în acele zile, l-a reţinut pe peliculă ca un revoluţionar autentic. Un muncitor textilist care a simţit nevoia să fie acolo, fără să dea explicaţii de ce şi cum, dar care nu s-a înregimentat în fărâmiţarea în asociaţiile făcute după. Face, totuşi, dovada şi cu documente clare de la Preşedinţia României că şi-a depus dosarul în termenul legal, face dovada şi cu pozele făcute de mine şi de grupul respectiv, face dovada şi cu toţi cei care-l recunosc ca revoluţionar autentic şi nu beneficiază de niciun drept. A ajuns în postura ca eu sau alţii să-l ajutăm să-şi procure medicamente, şi să ducă o viaţă de mizerie, când nu era cazul, pentru că, totuşi, naţiunea face un efort considerabil ca pentru aceşti oameni să existe nişte măsuri reparatorii pe care noi le cunoaştem.
Deci eu nu am venit cu un caz oarecare, ci cu unul care face dovada şi pentru care eu însumi sunt mărturie vie că s-a aflat acolo, în acele zile, în primele rânduri.
De aceea, faptul că a fost atât de mult obstrucţionat, driblat, plimbat, am ajuns eu să-l potolesc, că vroia să se arunce de undeva de pe sus, de aici, în semn de protest, că nu este ascultat şi nu este audiat de nimeni, să mai intrăm în vizorul lumii civilizate şi cu gesturi extreme, care nu ne fac cinste nici nouă, nici dumneavoastră şi niciunuia din această ţară.
Goia Ion este un om onest, este un om cinstit. A rămas un om cinstit care, întâmplător, a fost sabotat chiar de către capii organizaţiilor de revoluţionari - de unii dintre ei.
Eu nădăjduiesc că, fie venind dumneavoastră cu un proiect de act normativ pe care să-l supunem dezbaterii Parlamentului, fie printr-o altă măsură, oameni din această categorie care merită pe deplin recunoaşterea noastră şi să se bucure de prevederile legilor în vigoare şi de efortul bugetar pe care-l face statul român, să fie şi el inclus, nemaipunând la socoteală faptul că se poate dovedi oricând că s-au strecurat foarte mulţi fără niciun fel de merit în categoria revoluţionari.
Deci dacă suntem de acord cu aceste lucruri, domnule secretar general, vreau ca acest moment să nu rămână singular, şi de mâine să uit şi eu şi să uitaţi şi dumneavoastră că există şi aşa ceva, şi astfel de situaţii care aşteaptă reglementări, aşteaptă reparaţii, de la dumneavoastră - cu iniţiativă legislativă, de la noi - cu o dreaptă judecată în acest Parlament.
Mulţumesc, domnule preşedinte, mulţumesc, domnule secretar general.
Şi rog încă o dată să nu-i uităm pe cei care chiar merită să nu fie uitaţi.
Domnul Bogdan Olteanu:
Vă mulţumesc foarte mult, domnule deputat.
Declar şedinţa închisă.
Şedinţa s-a încheiat la ora 18,55.