Consilul National al Blocului National al Revolutionarilor 1989

- Bucuresti, luni, 23 iulie 2007 -

Piata Revolutiei

BLOCUL NAȚIONAL AL REVOLUȚIONARILOR - 1989 ROMÂNIA
București, str. Ghiocei nr. 20, sector 2. Tel/fax: 021 211 20 26; as.dec.metrou.89@clicknet.ro
HJ Nr.1/PJ/FED/20.02.2003 și Nr. 2/PJ/FED/14.01.2004 - Tribunalul București - Secția 3 Civilă

Nr. 042/23 iulie 2007

R E Z O L U Ț I E
a ședinței
CONSILIULUI NAȚIONAL al BLOCULUI NAȚIONAL AL REVOLUȚIONARILOR 1989
desfășurată în data de luni, 23 iulie 2007, la București

Consiliul Național al Blocului Național al Revoluționarilor 1989, întrunit în ședință statutară în data de 23 iulie 2007, la București, ca urmare a apariției Deciziei 610 / 2007 a Curții Constituționale a României, cu privire la sistarea instrumentării dosarelor Revoluției din Decembrie 1989 de către Parchetul General al României - Secția Parchetelor Militare și transmiterea acestora spre soluționare la Parchetul General al României - Secția Parchetelor Civile. Această decizie impune anularea unei munci de peste 2,5 ani și implicit tergiversarea finalizării acestora, fapt care aduce grave prejudicii morale și materiale revoluționarilor din Decembrie 1989, prin crearea unei situații ce poate duce, la anularea actelor întocmite de aceste instanțe pentru Eroii noștri, Răniții, Reținuții și Luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. Menționăm că această decizie vine în perioada când revoluționarilor din decembrie 1989 li se preschimbă certificatele, dând posibilitatea unor persoane care au atribuțiuni în această procedură legală, să interpreteze sau să amenințe preschimbarea prin apartenența la unele grupări de interese sau formațiuni politice. La ședința Consiliului Național al Blocului Național al Revoluționarilor 1989, au participat ca invitați: - secretarul de stat de la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 - Nicolae Puiu FESAN, - șeful Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General al României - General Dan VOINEA, - vicepreședintele Alianței Civice - Sorin ILIEȘIU, care a transmis un mesaj participanților la ședință din partea Președintelui Camerei Deputaților și din partea Guvernului României transmis prin consilierul Primului Ministru, precum și din partea societății civile, Față de acestea Consiliul Național al Blocului Național al Revoluționarilor 1989, la care au participat un număr de 138 membri, HOTĂRĂȘTE 1. Solicită Parchetului General al României, identificarea de soluții urgente, prin care dosarele Revoluției Române din Decembrie 1989 să fie finalizate de instanța care le instrumentează la această dată, în conformitate cu comunicatul dat de Parchetul General al României în data de 17 iulie 2007, urmare a întâlnirii dintre reprezentații societății civile și Procurorul General Adjunct al României. 2. Solicită S.S.P.R.: - pentru o mai bună transparență a activității instituției, toată activitatea legată de procedura de preschimbare a certificatelor de revoluționar să fie publică, - reorganizarea activității instituției astfel ca într-o perioadă de timp rezonabilă, toate persoanele care au depus cereri de preschimbare să primească un răspuns concret, - să asigure, în regim de urgență, toate drepturile care revin revoluționarilor în baza certificatelor emise în perioada 1990 - 1997, până la data limită de preschimbare a certificatelor de revoluționar, prevedere legală, 3. Față de inițiativa unui grup de reprezentanți ai organizațiilor de revoluționari membre ale Blocului Național al Revoluționarilor 1989, sau revoluționari care nu dețin împuternicire de la organizațiile lor, dar și organizații care nu sunt afiliate la uniunea noastră, precizăm: - hotărârea de convocare a unui Congres extraordinar al B.N.R.1989, în data de 26 iulie 2007, la Brașov, este nestatutară și inoportună, - cu unanimitate de voturi s-a hotărât ca data unui Congres extraordinar al B.N.R. 1989 să fie stabilită de comun acord, în a doua parte a lunii septembrie - prima parte a lunii octombrie 2007 , astfel ca finalitatea congresului să aibă rezultate în sprijinul revoluționarilor și nu numai alegerea și acapararea unor funcții. Impunerea la această dată a unor persoane care au o situație juridică neclară, înainte ca justiția să se pronunțe în sprijinul lor, maculează imaginea mișcării revoluționare în percepția omului de rând. Menționăm că la Congresul Extraordinar din data de 03 martie 2006, a fost aleasă o conducere statutară, necontestată, care în această perioadă a adus, prin activitatea depusă, beneficii mișcării revoluționare. Convinși că rațiunea va învinge și sloganul "UNITATE, UNITATE" nu este doar pentru imagine, solicităm ca decizia celor care au dorit un congres în data de 26 iulie 2007 la Brașov, să fie luată în beneficiul societății civile și implicit a revoluționarilor, pentru a nu da satisfacție grupurilor de interese sau forțelor politice care doresc divizarea mișcării revoluționare cu orice preț.

Consiliul Național al Blocului Național al B.N.R. 1989

Pentru conformitate, George COSTIN

Gerge Costin

Alte documente

Adresa DNA - Serviciul Teitorial Brasov - miercuri 31 ianuarie 2007

 


Adresa CSM catre BNR1989 - joi 15 martie 2007