P E T I T I E  adresata

                                                                                   Avocatului Poporului

Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 780 din 21/11/2008, este vădit neconstituţională!!!

"Prezenta lege transpune Directiva 2006/24/CE privind retinerea datelor generate sau prelucrate de catre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice destinate publicului si de modificare a Directivei 2002/58/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L105 din 13 aprilie 2006"


Potrivit Art. 28 din Constituţia României, "secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil"!

Potrivit Art. 53 din Constituţia României - Restrangerea exercitiului unor drepturi sau a unor libertati

(alin.1) ”Exercitiul unor drepturi sau libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii publice ori a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor, desfasurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(alin.2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicabila in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”

In ce situatii extraordinare se afla Romania, astfel incat aceasta lege neconstitutionala sa fie aplicabila si sa produca efecte?

Curtea Europeana

Admite restrangerea drepturilor si libertatilor individuale - numindu-le restrictii - numai daca acestea sunt justificate. Curtea insa, trebuie sa se asigure ca Statul semnatar al Conventiei nu abuzeaza de puterea sa si analizeaza cu mare rigurozitatea aceste situatii exceptionale. Prima analiza va fi asupra legalitatii si, in caz ca aceasta exista, va examina in ce masura  poate fi socotita ca “necesara intr-o societate democratica” si daca scopul in sine este legitim.

Curtea intelege prin societate democratica, existenta ideii de pluralism, de toleranta si de deschidere spirituala.

Tot Curtea a definit totodata si termenul “necesar” ca “nefiind sinonim cu indispensabil” si neavand supletea unor termeni ca “admisibil” si “normal”, “util”, “rezonabil” sau “oportun”.

CEDO

art.8 al.(1) Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului sau si a corespondentei sale.

al.(2) Nu este admis amestecul unei autoritati publice, decat in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca acesta constituie o masura care, intr-o societate democratica, este necesara securitatii nationale, sigurantei publice, bunastarii economice a tarii, apararii ordinii si prevenirii faptelor penale, protectiei sanatatii sau moralei, ori protectiei libertatii altuia.

art.18 Restrictiile care, in termenii prezentei Conventii, sunt aduse respectivelor drepturi si libertati, nu pot fi aplicate decat in scopul pentru care au fost prevazute.

Dreptul la viata privata - este dreptul de a trai atat cat vrei, la adapost de privirile celor straini. Acelasi drept cuprinde si dreptul de a stabili si intretine relatii cu alti indivizi. Curtea considera ca ascultarea telefonului fara consimtamantul persoanelor in cauza (daca acestea nu se afla intr-o procedura de cercetare penala), constituie un amestec nejustificat in ceea ce priveste dreptul la viata privata, in sensul art.8 din Conventie. Astfel ca, ascultarile telefonice nu raspund cerintei de legalitate.

In consecinta, este o lege total neconstitutionala si neeuropeana, cu toate ca Romania este o tara democratica si membra a UE!

Avind in vedere motivatiile relatate, va cerem  anularea acestei legi, care sfidează libertăţile şi drepturile democratice şi încalcă articolul 28 si articolul  53 din Constituţia României, precum si articolele mentionate mai sus,  fapt pentru care,   Legea 298/2008 este neconstituţională şi ca atare, devine nulă.