SSPR - 2010.jpg

Joi, 14 octombrie 2010

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A SECRETARIATULUI DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

SECRETAR DE STAT - ADRIAN VIOREL NICOLAESCU (SECRETAR GENERAL)

  

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV, PETIŢII, RESURSE UMANE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL - ŞEF SERVICIU: CLAUDIA MĂRĂŞESCU

  

SERVICIUL MONITORIZARE, PROIECTE ŞI PROGRAME ALE REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989, PRECUM ŞI RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE LOCALE ŞI CENTRALE - ŞEF SERVICIU: ILIE DRĂGULIN

  

SERVICIUL FINANŢE-CONTABILITATE, ACHIZIŢII ŞI ADMININISTRATIV  - ŞEF SERVICIU: PASCAL EUFEMIA LIDIA