Indaco Lege.jpg

www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-nr-203-din-2008-(MzIxMDMz).htm

 

Guvernul Romāniei

 

Ordonanţă de urgenţă nr. 203 din 04/12/2008 (Ordonanţă de urgenţă 203/2008)
pentru modificarea art. 131 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romāne din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

Publicat īn Monitorul Oficial nr. 824 din 08/12/2008

 

   Avānd īn vedere faptul că īn urma unor lacune legislative apărute ca urmare a modificărilor succesive aduse Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romāne din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi normelor de aplicare a acesteia, Serviciul Romān de Informaţii se află īn imposibilitatea de a plăti prin casa proprie de pensii indemnizaţia lunară reparatorie şi indemnizaţia lunară, adăugată la pensia pentru limită de vārstă, īncepānd cu luna martie 2008, Casa de Pensii a Serviciului Romān de Informaţii a sistat plata acestor drepturi, la care, potrivit dispoziţiilor art. 4 şi 5 din lege, sunt īndreptăţite persoanele care au calitatea de urmaş de erou-martir sau de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989,

   pentru crearea cadrului legal care să permită reluarea plăţilor sistate, precum şi pentru a evitarea cheltuielilor suplimentare reprezentate de plata sumelor actualizate, aferente acestor drepturi, şi a cheltuielilor de judecată la care ar putea fi obligat, īn temeiul unor hotărāri ale instanţelor judecătoreşti, ordonatorul principal de credite care are obligaţia asigurării acestor drepturi, dar care a sistat plata lor, cheltuieli suplimentare ce ar conduce la sporirea efortului bugetar,

   īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

   Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

   Articol unic. - Articolul 131 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei romāne din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit īn urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

   "Art. 131. - Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor prevăzute de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciului Romān de Informaţii."

 

   PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

───────────────

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor

din Decembrie 1989,

Puiu Nicolae Fesan,

secretar de stat

p. Directorul Serviciului Romān de Informaţii,

George Viorel Voinescu

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

 

 

   Bucureşti, 4 decembrie 2008.

   Nr. 203.